Hämtar...
MENY

Hämtar...

2015-06-15

Vinden

Idag tecknade föreningen upplåtelse- och entreprenadavtal med företaget Lenca Properties AB för att inreda lägenheter på vinden till vår fastighet. Den slutliga köpeskillingen kommer att fastställas när lägenheterna är färdiga. Det står dock redan nu klart att den ekonomiska kalkyl som redovisats på tidigare årsstämma håller. I samband med vindsbygget kommer företaget att utföra arbeten åt föreningen, såsom hissbyggnation och inredning av källaren. Parallellt med vindsbygget kommer föreningen i egen regi att åtgärda brandskyddet i lägenhetsdörrarna, samt dra om bredband, telefon och porttelefoner. När vindsbyggnationen är avslutad kommer föreningen i egen regi att renovera trapphusen.

Tidsplan i stort:

Augusti 2015 Byggnation av källarförråd

v 537-9                Medlemmarnas flytt från vinden till källaren

v 540                    Företagets etablering i källaren

v 541-5                Håltagning för hissar (Mycket störande arbete)

v541-635           Byggnation på vinden

v606                     Hissarna klara

2016-09-01      Entreprenaden avslutas

 

Det är av största vikt att medlemmarna redan nu reserverar tid ( v 37-39) för att flytta sina tillhörigheter till nya källarförråd så att inte byggnationen försenas.

I månadsskiftet augusti/september 2015 kommer Styrelsen tillsammans med Lenca att hålla ett informationsmöte för Medlemmarna.

 

Det är styrelsens fasta övertygelse att vi funnit den bästa köparen av vinden. Året som kommer kommer att vara fullt av störningar, men allt som kan göras för att begränsa dessa kommer att vidtas.

När byggperioden är över kommer vi ha en  fin fastighet med avsevärt ökat värde.

 

Med önskan om en skön sommar!

 

Styrelsen