Hämtar...
MENY

Hämtar...

2015-08-27

Vinden och källaren

Hoppas att ni haft en skön sommar.

Som vi i styrelsen informerade om den 10 juni 2015 så är vinden såld. Första momentet som direkt berör oss som medlemmar är att vi alla skall flytta våra förråd från vinden till källaren. Alla lägenheter tilldelas ett förråd som volymsmässigt relaterar till ytan på lägenheten. Bifogat finner ni en lista på vilket förråd som ni tilldelas i källaren. Hänsyn har i största möjliga mån tagits till var hissen från lägenheten kommer ner i källaren, alla tre hissar kommer att dras ner i källaren. Förråden är försedda med lås och nycklarna (2 st) kan kvitteras hos Södermalms Lås AB, Bondegatan 1 A fr.o.m. 2015-09-04, legitimation skall kunna uppvisas vid uthämtning av nycklarna. Styrelsen kommer att ha tillgång till en ”huvudnyckel” till alla förråd för åtkomst till all rördragning mm. Därför får inga extra lås sättas på förråden.

Alla ägodelar som ni vill behålla skall senast 2015-09-22 vara flyttad till ert tilldelade källarförråd. Inga ågodelar får ställas utanför tilldelat förråd. Kvarvarande ägodelar kommer att kastas och ev låsta förrådsdörrar på vinden kommer att klippas upp av styrelsen. Ägodelar som ni inte vill behålla får lämnas på vinden. Nedflyttningen kan påbörjas 2015-09-04.

Tänk på att inte ställa tunga saker framför avstängningskranar, ventiler etc.

Tidigare meddelat informationsmöte är nu fastställt till 2015-09-24 kl 18.00 i blivande samlingslokalen i källaren. Kallelse kommer senare.

Styrelsen