!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Cyklar på gården

2018-06-14

På gården står en del cyklar som tycks vara övergivna och obrukbara.

Styrelsen har beslutat att beställa bortforsling - men för det krävs att tre månader måste löpa mellan meddelande om planerad bortforsling till verkställande.

Därför kommer styrelsen att märka upp dessa cyklar med ett nummer för att alla ska ha möjlighet att meddela styrelsen vilken cykel som eventuellt ska behållas. Vill man behålla en cykel trots att den inte används, får man ställa den i sitt förråd.

Alltså: om ingen har meddelat styrelsen om att behålla numrerad cykel kommer de att bortforslas senast 1 oktober.

Ha nu en skön sommar !

/Styrelsen